Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Jacek Kuroń

Adres Gimnazjum Nr 2

Akinsa 6
Miejscowość Dziekanów Leśny
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

227515638
Strona
Regon 01615532200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Dziekanów Leśny pod adresem Akinsa 6. Telefon do gimnazjum to 227515638. Nr faksu: 227515638. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.dziekanowlesny.edu.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 01615532200000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 189, z czego 93 stanowiły uczennice, a 96 to chłopcy. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2804 uczniów w powiecie przypada 18 innych jednostek gimnazjalnych (155,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.971.41.06
20063.394.885.39
20077.741.533.49
20086.953.353.23
200910.265.127.35
20107.822.684.35
20119.042.86.08
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.52-0.67-0.08
20065.2632.52
20076.281.592.13
20084.982.092.35
20097.622.734.23
20109.882.984.8
20115.690.642.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa