Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1

Patron Maria Kownacka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1

Warszawska 73
Miejscowość Łomianki
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1

227511554
Regon 00026937000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się w miejscowości Łomianki pod adresem Warszawska 73. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 227511554. Fax: 221571554. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem sp1.lomianki.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00026937000000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 906, z czego 424 to dziewczynki, a 482 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 87 nauczycieli, z czego 70 w pełnym wymiarze godzin oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 4,12. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7029 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (281,16 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łomianki: 4
  • w gminie Łomianki: 8
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa