Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Karola Wojtyły


Najważniejsze informacje - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Karola Wojtyły

Patron Karola Wojtyła

Adres Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Karola Wojtyły

S. Staszica 2
Miejscowość Łomianki
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Karola Wojtyły

227516084
Regon 01605017800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Karola Wojtyły znajduje się w miejscowości Łomianki pod adresem S. Staszica 2. Numer telefonu do liceum to 227516084. Numer faksu: 227516084. Szkoła licealna ma lokalizację na terenie gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.lolom.internetdsl.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 01605017800000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 116, z czego 57 to uczennice, a 59 to uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,41. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 8 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 404 uczniów w powiecie przypada 8 innych licealnych szkół średnich (50,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łomianki: 4
  • w gminie Łomianki: 8
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 44 51,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 44 55,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 44 78,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 51,80 % 2 (z 3) 2 (z 3) 3 (z 8) 276 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 55,90 % 2 (z 3) 2 (z 3) 3 (z 8) 252 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 78,40 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 8) 144 (z 767)

Mapa