Szkoła Podstawowa W Hucie Starej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Hucie Starej

Adres Szkoła Podstawowa W Hucie Starej

25
Miejscowość Huta Stara
Kod pocztowy 26-004
Gmina Bieliny
Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Hucie Starej

413025086
Regon 00117419100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Hucie Starej znajduje się w miejscowości Huta Stara pod adresem 25. Numer telefonu do szkoły to 413025086. Nr fax: 413025086. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Bieliny, powiat kielecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sphutastara.szkolnastrona.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00117419100000.

Szkoła Podstawowa W Hucie Starej rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 55, z czego 27 to dziewczynki, a 28 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat kielecki ma zarejestrowane 118 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 15097 uczniów w powiecie przypada 118 innych szkół podstawowych (127,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Huta Stara: 1
  • w gminie Bieliny: 7
  • powiat kielecki: 105
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa