Szkoła Podstawowa W Dziekanowie Polskim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dziekanowie Polskim

Patron por. Adolf Pilch ps.Góra-Dolina

Adres Szkoła Podstawowa W Dziekanowie Polskim

Rolnicza 435
Miejscowość Dziekanów Polski
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dziekanowie Polskim

227511023
Strona
Regon 00114669700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dziekanowie Polskim znajduje się w miejscowości Dziekanów Polski pod adresem Rolnicza 435. Telefon do szkoły to 227511023. Faks: 227511023. Instytucja szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem spdziekanowpol.szkolnastrona.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00114669700000.

Szkoła Podstawowa W Dziekanowie Polskim przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 110, z czego 61 stanowiły uczennice, a 49 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7029 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (281,16 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dziekanów Polski: 1
  • w gminie Łomianki: 8
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa