Punkt Przedszkolny W Kiełpinie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Kiełpinie

Adres Punkt Przedszkolny W Kiełpinie

Miejscowość Kiełpin
Kod pocztowy 89-500
Gmina Tuchola
Powiat tucholski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Kiełpinie

566608322
Regon 00115625300000
Organ prowadzący Edukacyjne Drogi Polek i Polaków

Punkt Przedszkolny W Kiełpinie mieści się w miejscowości Kiełpin pod adresem . Numer telefonu do przedszkola to 566608322. Numer fax: 566221585. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Tuchola, powiat tucholski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Stronę www przedszkola znajdziemy pod adresem www.fundacja-edpp.com. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00115625300000. Instytucja rejestracyjna dla Punkt Przedszkolny W Kiełpinie to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce to 10, z czego 6 stanowiły uczennice, a 4 to chłopcy. Powiat tucholski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 810 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Mapa