Gimnazjum Nr 1 Im. Janusza Kusocińskiego W łomiankach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Im. Janusza Kusocińskiego W Łomiankach

Patron Janusz Kusociński

Adres Gimnazjum Nr 1 Im. Janusza Kusocińskiego W Łomiankach

Staszica 2
Miejscowość Łomianki
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Im. Janusza Kusocińskiego W Łomiankach

227515610
Strona
Regon 01611412200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 Im. Janusza Kusocińskiego W łomiankach mieści się w miejscowości Łomianki pod adresem Staszica 2. Numer telefonu do szkoły to 227515610. Nr faksu: 227515610. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.g1-lomianki.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01611412200000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 424, z czego 201 stanowiły gimnazjalistki, a 223 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 37 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 12,33. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2804 uczniów w powiecie przypada 18 innych placówek gimnazjalnych (155,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łomianki: 4
  • w gminie Łomianki: 8
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.841.41.06
20067.384.885.39
2007-0.761.533.49
2008-0.53.353.23
20094.435.127.35
20100.872.684.35
20113.132.86.08
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.69-0.67-0.08
2006-0.2332.52
2007-2.021.592.13
2008-0.282.092.35
20090.822.734.23
2010-0.282.984.8
20110.110.642.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa