Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron płka Stanisława Królickiego

Adres Szkoła Podstawowa

3 Maja 49
Miejscowość Izabelin C
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

227226022
Strona
Regon 00114660000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Izabelin C pod adresem 3 Maja 49. Nr tel. do szkoły podstawowej to 227226022. Fax: 227227571. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem izabelin.edu.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00114660000000.

Szkoła Podstawowa naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 664, z czego 314 stanowiły dziewczynki, a 350 to uczniowie. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7029 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (281,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa