Publiczne Przedszkole Nr 1


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 1

Patron "Bajka"

Adres Publiczne Przedszkole Nr 1

KILIŃSKIEGO 31
Miejscowość Niemodlin
Kod pocztowy 49-100
Gmina Niemodlin
Powiat opolski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 1

774606407
Regon 53057818300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 1 mieści się w miejscowości Niemodlin pod adresem KILIŃSKIEGO 31. Telefon do przedszkola to 774606407. Nr faksu: 774606407. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Niemodlin, powiat opolski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 53057818300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 142, z czego 60 stanowiły dziewczynki, a 82 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,67. Powiat opolski ma zarejestrowane 57 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 3235 uczniów w powiecie przypada 57 innych przedszkoli (56,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Niemodlin: 4
  • w gminie Niemodlin: 8
  • powiat opolski: 97
  • województwo opolskie: 561

Mapa