Publiczne Przedszkole W Graczach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Graczach

Patron Maria Kownacka

Adres Publiczne Przedszkole W Graczach

Kręta 13
Miejscowość Gracze
Kod pocztowy 49-156
Gmina Niemodlin
Powiat opolski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Graczach

774609895
Regon 53057825000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Graczach znajduje się w miejscowości Gracze pod adresem Kręta 13. Nr tel. do przedszkola to 774609895. Nr fax: 774609895. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Niemodlin, powiat opolski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkolegracze.szkolnastrona.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 53057825000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 87, z czego 47 to dziewczynki, a 40 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7. Powiat opolski ma zarejestrowane 57 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 3235 uczniów w powiecie przypada 57 innych przedszkoli (56,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gracze: 3
  • w gminie Niemodlin: 8
  • powiat opolski: 97
  • województwo opolskie: 561

Mapa