Publiczne Przedszkole W Olszance


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Olszance

Adres Publiczne Przedszkole W Olszance

3
Miejscowość Pogorzela
Kod pocztowy 49-332
Gmina Olszanka
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Olszance

774129692
Regon 53059068100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Olszance mieści się w miejscowości Pogorzela pod adresem 3. Nr tel. do przedszkola to 774129692. Numer faksu: 774129602. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Olszanka, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 53059068100000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 50, z czego 27 to uczennice, a 23 stanowili chłopcy. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Mapa