Przedszkole Miejskie Nr 6


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 6

Patron Wanda Chotomska

Adres Przedszkole Miejskie Nr 6

Szosa Chełmińska 130
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 6

566529010
Regon 34085273100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 6 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Szosa Chełmińska 130. Nr tel. do przedszkola to 566529010. Numer fax: 566529010. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem www.pm6.infocomp.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 34085273100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 100, z czego 52 to uczennice, a 48 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat toruń ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 2326 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (47,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,05 (29254 przedszkolaków na 464 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa