Szkoła Podstawowa Nr 7 W Toruniu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 7 W Toruniu

Patron Bojowników o Wolność i Demokrację

Adres Szkoła Podstawowa Nr 7 W Toruniu

Bema 66
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 7 W Toruniu

566224707
Strona
Regon 00020877500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 7 W Toruniu mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Bema 66. Numer tel. do szkoły podstawowej to 566224707. Numer fax: 566224707. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem sp7torun.superszkolna.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00020877500000.

Szkoła Podstawowa Nr 7 W Toruniu naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 381, z czego 187 to uczennice, a 194 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 26 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,17. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa