Liceum Akademickie


Najważniejsze informacje - Liceum Akademickie

Adres Liceum Akademickie

Szosa Chełmińska 83
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Akademickie

566555560
Strona
Regon 87062389400000
Organ prowadzący Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Liceum Akademickie znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Szosa Chełmińska 83. Numer telefonu do liceum to 566555560. Nr fax: 566555253. Szkoła licealna ma lokalizację na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest wyższe szkoły państwowe. Stronę www szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.gimakad.torun.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 87062389400000. Jednostka rejestrująca dla Liceum Akademickie to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 190, z czego 100 stanowiły licealistki, a 90 to licealiści. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół licealnych (190,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,86 (32129 uczniów na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 48 77,00 % -
język polski ustny podstawowy 48 87,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 48 94,60 % -
język angielski ustny podstawowy 95,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 98,60 % -
język niemiecki ustny podstawowy 100,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 77,00 % 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 330)
język polski ustny podstawowy 87,90 % 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 35) 14 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 94,60 % 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 95,10 % 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 35) 3 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 98,60 % 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 35) 1 (z 316)
język niemiecki ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 24) 2 (z 24) 2 (z 24) 7 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % 1 (z 24) 1 (z 24) 1 (z 24) 1 (z 195)

Mapa