Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 3

Żwirki i Wigury 49
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

566529093
Strona
Regon 00000871119132
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Żwirki i Wigury 49. Numer telefonu do gimnazjum to 566529093. Nr faksu: 566529092. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimnr3.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00000871119132.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 714, z czego 381 to dziewczynki, a 333 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 68 nauczycieli, z czego 57 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,18. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 5548 uczniów w powiecie przypada 32 innych placówek gimnazjalnych (173,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa

gimnazjum