Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka

Leśna 1
Miejscowość Stary Toruń
Kod pocztowy 87-134
Gmina Zławieś Wielka
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka

566743745
Strona
Regon 00121305700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka znajduje się w miejscowości Stary Toruń pod adresem Leśna 1. Numer telefonu do szkoły to 566743745. Fax: 566743745. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Zławieś Wielka, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły można odwiedzić pod adresem http://przysiek.edupage.org. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00121305700000.

Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 147, z czego 64 to uczennice, a 83 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,17. Powiat toruński ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 8104 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (192,95 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stary Toruń: 1
  • w gminie Zławieś Wielka: 4
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa