Gimnazjum Specjalne Nr 25


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 25

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 25

Żwirki i Wigury 15 i 21
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 87167536700000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum Specjalne Nr 25 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Żwirki i Wigury 15 i 21. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87167536700000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 65, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 34 to chłopcy. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 5548 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół gimnazjalnych (173,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.643.883.88
20066.163.33.3
20079.721.61.6
20087.531.021.02
20096.930.080.08
20108.31.761.76
20116.221.541.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.093.513.51
20067.714.814.81
20077.011.491.49
20087.471.661.66
20095.721.651.65
20104.882.112.11
20115.82.822.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa