Szkoła Podstawowa Nr 24


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 24

Patron Bohaterów Września 1939

Adres Szkoła Podstawowa Nr 24

Ogrodowa 3/5
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 24

566551296
Regon 00021387100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 24 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Ogrodowa 3/5. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 566551296. Numer fax: 566551296. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00021387100000.

Szkoła Podstawowa Nr 24 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 735, z czego 360 stanowiły dziewczynki, a 375 stanowili uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Mapa