Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Patron Janusz Korczak

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Żwirki i Wigury 15 i 21
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

566544778
Regon 00019862800000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Żwirki i Wigury 15 i 21. Numer tel. do placówki to 566544778. Nr faksu: 566544778. Placówka znajduje się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00019862800000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 109 nauczycieli, z czego 104 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 1,3 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 20,8. Powiat toruń ma zarejestrowane 86 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 1127 uczniów w powiecie przypada 86 innych placówek edukacyjnych (13,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,91 (6617 kursantów na 743 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa