Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron kpt. Jana Drzewieckiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Legionów 210
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

566600380
Regon 00020585400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Legionów 210. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 566600380. Nr faksu: 566600380. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp3.strefa.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00020585400000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce była równa 685, z czego 332 stanowiły uczennice, a 353 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 57 nauczycieli, z czego 49 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6,13. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa