Szkoła Podstawowa Nr 5 W Toruniu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5 W Toruniu

Patron Romuald Traugutt

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5 W Toruniu

Żwirki i Wigury 1
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5 W Toruniu

566543356
Strona
Regon 00020747400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Toruniu mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Żwirki i Wigury 1. Nr tel. do szkoły podstawowej to 566543356. Numer faksu: 566543356. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.sp5.torun.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00020747400000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Toruniu przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 756, z czego 384 stanowiły uczennice, a 372 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 53 nauczycieli, z czego 47 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 7,83. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa