Szkoła Podstawowa Nr 13


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 13

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Nr 13

Krasińskiego 45/47
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 13

566224806
Strona
Regon 00021106200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 13 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Krasińskiego 45/47. Nr tel. do szkoły podstawowej to 566224806. Nr fax: 566224806. Instytucja szkolna mieści się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.republika.pl/sp13torun/. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00021106200000.

Szkoła Podstawowa Nr 13 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 366, z czego 169 stanowiły uczennice, a 197 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,38. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa