Ii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące

Patron MIKOŁAJ KOPERNIK

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące

ŻEROMSKIEGO 28
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące

177885168
Regon 00023155000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Mielec pod adresem ŻEROMSKIEGO 28. Telefon do liceum to 177885168. Fax: 177885168. Szkoła licealna znajduje się na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem kopernik.mielec.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00023155000000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających edukację w placówce była równa 598, z czego 374 stanowiły uczennice, a 224 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 50 nauczycieli, z czego 37 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,85. Powiat mielecki ma zarejestrowane 24 licea, a województwo podkarpackie - 291. Na 2427 uczniów w powiecie przypada 24 innych liceów (101,13 na placówkę), a średnia w województwie to 136,85 (39823 wychowanków w wieku licealnym na 291 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 220 66,20 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 220 78,90 % 100,00 %
język angielski ustny podstawowy 218 73,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 218 92,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 220 85,20 % 100,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 2 95,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 2 95,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,20 % 2 (z 18) 2 (z 18) 2 (z 22) 18 (z 285)
język polski ustny podstawowy 78,90 % 3 (z 18) 3 (z 18) 5 (z 22) 102 (z 284)
język angielski ustny podstawowy 73,90 % 2 (z 18) 2 (z 18) 2 (z 22) 52 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 92,60 % 2 (z 18) 2 (z 18) 2 (z 22) 4 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 85,20 % 2 (z 18) 2 (z 18) 2 (z 22) 5 (z 285)
język niemiecki pisemny podstawowy 95,00 % 2 (z 6) 2 (z 6) 2 (z 8) 4 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 95,00 % 2 (z 6) 2 (z 6) 2 (z 8) 7 (z 198)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa