Powiatowe Gimnazjum Sportowo-językowe


Najważniejsze informacje - Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe

Adres Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe

Wojska Polskiego 17
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe

713120976
Strona
Regon 93206100000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Powiatowe Gimnazjum Sportowo-językowe znajduje się w miejscowości Trzebnica pod adresem Wojska Polskiego 17. Nr tel. do gimnazjum to 713120976. Numer fax: 713872841. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.pzs1trzebnica.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 93206100000000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce to 298, z czego 181 to dziewczynki, a 117 to gimnazjaliści. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (158,5 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Mapa