Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2

Nowa 1
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2

713120740
Regon 93205584400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2 znajduje się w miejscowości Trzebnica pod adresem Nowa 1. Numer tel. do szkoły to 713120740. Fax: 713120740. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 93205584400000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 26, z czego 7 to dziewczynki, a 19 to uczniowie. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (158,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200514.08-2.63-5.8
200615.01-1.91-4.1
2007-4.46-2.45-7.4
200816.42-2.24-6.9
2009-5.140.75-2.31
2010-3.61-1.02-3.69
201113.9-1.28-3.38
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.86-0.7-1.21
200620.38-1.87-3.17
2007-4.96-1.89-3.28
2008-4.61-1.95-3.31
200921.19-1.73-3.26
2010-4.02-1.38-2.83
2011-4.15-0.23-0.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa