Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Żeromskiego 25
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

713120488
Regon 93283773600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Trzebnica pod adresem Żeromskiego 25. Nr tel. do szkoły to 713120488. Nr fax: 713120488. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 93283773600000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 43, z czego 3 to gimnazjalistki, a 40 to gimnazjaliści. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (158,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-30.58-2.63-5.8
2006-24.65-1.91-4.1
2007-33.92-2.45-7.4
2008-28.28-2.24-6.9
2009-23.960.75-2.31
2010-23.54-1.02-3.69
2011-25.79-1.28-3.38
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-27.25-0.7-1.21
2006-26.49-1.87-3.17
2007-26.19-1.89-3.28
2008-26.08-1.95-3.31
2009-23.59-1.73-3.26
2010-23.68-1.38-2.83
2011-17.27-0.23-0.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa