Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron brak

Adres Publiczne Gimnazjum

Szkolna 26
Miejscowość Zawonia
Kod pocztowy 55-106
Gmina Zawonia
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 93205194100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Zawonia pod adresem Szkolna 26. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Zawonia, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 93205194100000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 121, z czego 49 to gimnazjalistki, a 72 to uczniowie. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych placówek gimnazjalnych (158,5 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.15-2.63-2.15
2006-1.14-1.91-3.41
2007-2.85-2.45-3.81
2008-6.03-2.24-3.31
2009-1.820.751.12
2010-2.8-1.02-3.83
2011-0.08-1.28-0.81
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.8-0.7-0.8
2006-3.82-1.87-1.06
2007-1.5-1.89-2.86
2008-3.84-1.95-1.5
2009-0.55-1.73-1.66
2010-2.3-1.38-2.13
2011-1.59-0.23-2.68

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa