Szkoła Podstawowa Im.władysław Ast. Reymonta W Trzebnicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.władysław Ast. Reymonta W Trzebnicach

Patron WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT

Adres Szkoła Podstawowa Im.władysław Ast. Reymonta W Trzebnicach

Miejscowość Trzebnice
Kod pocztowy 59-140
Gmina Chocianów
Powiat polkowicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00124001900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.władysław Ast. Reymonta W Trzebnicach mieści się w miejscowości Trzebnice pod adresem . Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Chocianów, powiat polkowicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00124001900000.

Szkoła Podstawowa Im.władysław Ast. Reymonta W Trzebnicach uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 152, z czego 80 stanowiły dziewczynki, a 72 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 15 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,14. Powiat polkowicki ma zarejestrowane 16 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 4028 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół podstawowych (251,75 na placówkę), a średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Trzebnice: 1
  • w gminie Chocianów: 6
  • powiat polkowicki: 36
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa