Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Maria Skłodowska-Curie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Marii Konopnickiej 14
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

713120874
Strona
Regon 00059232500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Trzebnica pod adresem Marii Konopnickiej 14. Numer telefonu do szkoły to 713120874. Faks: 713120874. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły można odwiedzić pod adresem sp3trzebnica.republika.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00059232500000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 657, z czego 331 stanowiły dziewczynki, a 326 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 53 nauczycieli, z czego 48 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 9,6. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 5636 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (208,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Trzebnica: 7
  • w gminie Trzebnica: 10
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa