Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron Książe Henryk Brodaty

Adres Gimnazjum Nr 1

Św. Jadwigi 10
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

713120884
Strona
Regon 93204689700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Trzebnica pod adresem Św. Jadwigi 10. Numer telefonu do szkoły to 713120884. Numer faksu: 713120884. Gimnazjum działa na obszarze gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem gim1trzebnica.edupage.org. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 93204689700000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 376, z czego 166 stanowiły uczennice, a 210 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 37 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,7. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (158,5 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Trzebnica: 7
  • w gminie Trzebnica: 10
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa