Publiczne Gimnazjum Im. H. Sienkiewicza


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. H. Sienkiewicza

Patron H. Sienkiewicz

Adres Publiczne Gimnazjum Im. H. Sienkiewicza

Żmigrodzka 43
Miejscowość Prusice
Kod pocztowy 55-110
Gmina Prusice
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. H. Sienkiewicza

713126211
Strona
Regon 93205541300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. H. Sienkiewicza znajduje się w miejscowości Prusice pod adresem Żmigrodzka 43. Numer telefonu do szkoły to 713126211. Fax: 713126223. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Prusice, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsprusice.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 93205541300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 222, z czego 99 stanowiły gimnazjalistki, a 123 to gimnazjaliści. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (158,5 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-4.58-1.91-4.58
2007-3.82-2.45-3.82
2008-2.1-2.24-2.1
20090.690.750.69
2010-6.96-1.02-6.96
2011-7.69-1.28-7.69
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-3.66-1.87-3.66
2007-3.14-1.89-3.14
2008-6.46-1.95-6.46
2009-5.93-1.73-5.93
2010-8.55-1.38-8.55
2011-5.85-0.23-5.85

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa