Publiczne Gimnazjum Przy Szpitalu Im.świetej Jadwigi śląskiej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Przy Szpitalu Im.świetej Jadwigi Śląskiej

Adres Publiczne Gimnazjum Przy Szpitalu Im.świetej Jadwigi Śląskiej

PRUSICKA 53/55
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Przy Szpitalu Im.świetej Jadwigi Śląskiej

713120696
Strona
Regon 93205749300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Przy Szpitalu Im.świetej Jadwigi śląskiej mieści się w miejscowości Trzebnica pod adresem PRUSICKA 53/55. Nr tel. do szkoły to 713120696. Faks: 713120696. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.zs-szpital-trzebnica.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 93205749300000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (158,5 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Mapa