Publiczne Gimnazjum W Obornikach śląskich


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Obornikach Śląskich

Patron Polskich Laureatów Nagrody Nobla

Adres Publiczne Gimnazjum W Obornikach Śląskich

KOWNACKIEGO 4
Miejscowość Oborniki Śląskie
Kod pocztowy 55-120
Gmina Oborniki Śląskie
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Obornikach Śląskich

713102358
Strona
Regon 93204859000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Obornikach śląskich znajduje się w miejscowości Oborniki Śląskie pod adresem KOWNACKIEGO 4. Telefon do szkoły to 713102358. Faks: 713102358. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93204859000000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 335, z czego 162 to dziewczynki, a 173 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 29 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,9. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (158,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Oborniki Śląskie: 4
  • w gminie Oborniki Śląskie: 9
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.49-2.631.64
2006-0.98-1.91-0.21
2007-1.74-2.453.92
20085.22-2.244.66
20091.240.752.44
20100.85-1.026.57
2011-0.44-1.283.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.78-0.72.93
2006-1.63-1.870.14
2007-0.98-1.893.85
20084.96-1.953.61
20090.08-1.730.1
2010-1.05-1.383.03
20110.69-0.232.36

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa