Przedszkole Publiczne Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 2

Patron Polska Niezapommniajka

Adres Przedszkole Publiczne Nr 2

Wojska Polskiego 6
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 2

713120922
Strona
Regon 93030539500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 2 znajduje się w miejscowości Trzebnica pod adresem Wojska Polskiego 6. Numer tel. do przedszkola to 713120922. Numer fax: 713120922. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem p-le2trzebnica.edupage.ogr. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 93030539500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 376, z czego 185 to dziewczynki, a 191 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 23. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1167 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (58,35 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Trzebnica: 7
  • w gminie Trzebnica: 10
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa