Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa

Patron Aniołów Stróżów

Adres Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa

Stawowa 1
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa

713870651
Strona
Regon 93089754000036
Organ prowadzący Agnieszka Mandryga

Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Trzebnica pod adresem Stawowa 1. Telefon do szkoły to 713870651. Nr fax: 713870651. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.szkola-integracyjna.trze.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93089754000036. Instytucja rejestrująca] dla Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa to gmina.

Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 5636 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (208,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Mapa