Gimnazjum W Winnej Górze


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Winnej Górze

Adres Gimnazjum W Winnej Górze

40
Miejscowość Winna Góra
Kod pocztowy 96-128
Gmina Słupia
Powiat skierniewicki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Winnej Górze

468315520
Regon 75080399400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Winnej Górze mieści się w miejscowości Winna Góra pod adresem 40. Nr tel. do szkoły to 468315520. Fax: 468315520. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Słupia, powiat skierniewicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 75080399400000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 32, z czego 18 to gimnazjalistki, a 14 stanowili uczniowie. Powiat skierniewicki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1111 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (111,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.64-2.6-5.25
20060.980.59-0.07
2007-5.57-1.9-5.21
2008-10.46-1.95-6.24
2009-11.02-0.76-7.38
20100-0.680.4
2011-2.71.12.52
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.92-1.35-4.27
2006-2.69-1.11-0.04
2007-0.81-0.1-2.51
2008-10.89-1.03-6.29
2009-5.09-0.090.09
2010-2.110.80.68
20113.822.535.08

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa