Miejskie Przedszkole "światełko" W Ełku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole "Światełko" W Ełku

Adres Miejskie Przedszkole "Światełko" W Ełku

Toruńska 8a
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 28056682000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole "światełko" W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Toruńska 8a. Numer telefonu do przedszkola to 876102312. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 28056682000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 155, z czego 81 to dziewczynki, a 74 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 14. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa