Przedszkole Samorządowe W Nowej Wsi Elckiej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Nowej Wsi Elckiej

Adres Przedszkole Samorządowe W Nowej Wsi Elckiej

Ełcka 18
Miejscowość Nowa Wieś Ełcka
Kod pocztowy 19-300
Gmina Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 28053156500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Nowej Wsi Elckiej mieści się w miejscowości Nowa Wieś Ełcka pod adresem Ełcka 18. Numer telefonu do przedszkola to 876197425. Numer fax: 876197425. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.zspnwe.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 28053156500000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 25, z czego 11 stanowiły dziewczynki, a 14 stanowili chłopcy. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Mapa