Miejskie Przedszkole"słoneczna ósemka"


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole"Słoneczna Ósemka"

Adres Miejskie Przedszkole"Słoneczna Ósemka"

DOBRZAŃSKIEGO 3
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 28056363100000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole"słoneczna ósemka" mieści się w miejscowości Ełk pod adresem DOBRZAŃSKIEGO 3. Numer telefonu do przedszkola to 876103396. Numer faksu: 876103396. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 28056363100000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 165, z czego 78 stanowiły dziewczynki, a 87 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 16. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa