Technikum Nr 5


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 5

Patron Karol Brzostowski

Adres Technikum Nr 5

Sikorskiego 5
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 5

876102331
Regon 51947871900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 5 mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Sikorskiego 5. Nr tel. do szkoły to 876102331. Numer fax: 876102331. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem www.ekonomiak.neostrada.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 51947871900000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 461, z czego 177 to kursantki, a 284 stanowili słuchacze. Powiat ełcki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1657 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich technicznych (150,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 170,28 (21626 słuchaczy na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr