Miejskie Przedszkole " Perełka" Im. Jana Brzechwy W Ełku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole " Perełka" Im. Jana Brzechwy W Ełku

Adres Miejskie Przedszkole " Perełka" Im. Jana Brzechwy W Ełku

Armii Krajowej 4
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole " Perełka" Im. Jana Brzechwy W Ełku

876102595
Regon 28056463600000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole " Perełka" Im. Jana Brzechwy W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Armii Krajowej 4. Nr tel. do przedszkola to 876102595. Faks: 876102679. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.ps2.elk.edu.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 28056463600000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 166, z czego 84 to uczennice, a 82 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 5,5. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa