Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8

Patron Aleksander Maciesza

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8

Generała Tadeusza Kutrzeby 2a
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-410
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8

243647810
Regon 61132536700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Generała Tadeusza Kutrzeby 2a. Numer tel. do gimnazjum to 243647810. Nr faksu: 243647812. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem zs5.net.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61132536700000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 961, z czego 492 stanowiły dziewczynki, a 469 to uczniowie. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (200,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.97-1.29-1.29
20063.6-0.47-0.47
20075.22-2.14-2.14
20084.94-2.31-2.31
20093.42-2.28-2.28
20104.41-1.05-1.05
20114.74-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.7-2.32-2.32
20063.35-0.36-0.36
20073.62-2.44-2.44
20083.74-1.19-1.19
20095.03-1.59-1.59
20105.26-1.97-1.97
20114.18-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum