Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23

Patron im. Armii Krajowej

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23

Walecznych 20
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-409
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23

243649910
Regon 00139692200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Walecznych 20. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 243649910. Fax: 243649910. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem sp23.edu.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00139692200000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 702, z czego 325 stanowiły dziewczynki, a 377 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 74 nauczycieli, z czego 70 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 17,5. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa