Miejskie Przedszkole Nr 4


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 4

Patron Jasia i Małgosi

Adres Miejskie Przedszkole Nr 4

Czwartaków 18b
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-403
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 4

243645004
Regon 14059657600000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 4 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Czwartaków 18b. Telefon do przedszkola to 243645004. Numer fax: 243645014. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 14059657600000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 158, z czego 74 stanowiły dziewczynki, a 84 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 14. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa