Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31

Adres Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31

Szarych Szeregów 32
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-409
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31

243642653
Regon 61002561100000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Szarych Szeregów 32. Nr tel. do przedszkola to 243642653. Numer fax: 243642653. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.mp31plock.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61002561100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 132, z czego 62 to dziewczynki, a 70 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 13. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa