Miejskie Przedszkole Nr 6 W Płocku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 6 W Płocku

Adres Miejskie Przedszkole Nr 6 W Płocku

Łączniczek 14
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-409
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 6 W Płocku

243643180
Regon 61002540400000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 6 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Łączniczek 14. Telefon do przedszkola to 243643180. Numer faksu: 243643181. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem http://przedszkole-nr6,pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61002540400000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 154, z czego 74 to dziewczynki, a 80 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 13. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa