Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 Im. Gen. Piotra Szembeka


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 Im. Gen. Piotra Szembeka

Patron Gen. Piotr Szembek

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 Im. Gen. Piotra Szembeka

Boremlowska 6/12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-309
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 Im. Gen. Piotra Szembeka

226105992
Regon 01605524700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 Im. Gen. Piotra Szembeka mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Boremlowska 6/12. Numer telefonu do szkoły to 226105992. Numer faksu: 226105992. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum22.waw.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 01605524700000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 192, z czego 74 stanowiły uczennice, a 118 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,93. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa