Nasze Dzieci S.c.


Najważniejsze informacje - Nasze Dzieci S.c.

Adres Nasze Dzieci S.c.

Chłopickiego 18
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-314
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 14051954100000
Organ prowadzący Nasze Dzieci s.c.

Nasze Dzieci S.c. znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Chłopickiego 18. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.naszedzieci.waw.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 14051954100000. Jednostka rejestracyjna dla Nasze Dzieci S.c. to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa