Gimnazjum Nr 23


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 23

Patron Irena Sendlerowa

Adres Gimnazjum Nr 23

Tarnowiecka 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-174
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 23

226125179
Regon 01603840900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 23 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Tarnowiecka 4. Numer telefonu do szkoły to 226125179. Nr fax: 226125179. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.g23.waw.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01603840900000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 356, z czego 168 to gimnazjalistki, a 188 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,14. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.485.665.66
20063.875.065.06
20076.366.226.22
20088.115.455.45
20092.184.194.19
20103.14.184.18
20111.284.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.825.215.21
20062.316.086.08
20071.785.945.94
20084.175.595.59
2009-1.414.894.89
20102.824.84.8
2011-3.094.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa