Niepubliczne Przedszkole Samuel


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole Samuel

Adres Niepubliczne Przedszkole Samuel

Boremlowska 6/12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-309
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole Samuel

224984797
Regon 01564073600028
Organ prowadzący Stowarzyszenie Edukacyjne Inyegracja

Niepubliczne Przedszkole Samuel znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Boremlowska 6/12. Numer telefonu do przedszkola to 224984797. Numer fax: 224984797. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.samuel.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01564073600028. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole Samuel to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa